หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
สินค้าห้ามส่งออกในรูปการค้าปกติผ่านทางทะเลของเมียนมา

11 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3321)

เมียนมาจะมีการตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก โดยมีสินค้าห้ามส่งออกในรูปการค้าปกติผ่านทางทะเล จำนวน 31 รายการ
 
สินค้าเกษตร
1. ข้าว ปลายข้าว รำข้าว
2. น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลดิบ
3. ถั่วลิสง น้ำมันจากถั่วลิสง
4. งา น้ำมันงา
5. เมล็ด Niger และน้ำมัน
6. เมล็ดมัสตาด และน้ำมัน
7. เมล็ดทานตะวัน และน้ำมัน
8. กากพืชน้ำมันทุกชนิด
9. ฝ้ายและผลิตภัณฑ์ฝ้าย
 
สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
10. งาช้าง
11. โค กระบือ ช้าง ม้า สัตว์หายาก
12. หนังสัตว์
 
สัตว์น้ำ
13.เปลือกกุ้งป่น
 
ผลิตภัณฑ์จากป่า
14.ยางพารา
 
แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์โลหะ
15. น้ำมันปิโตรเลียม
16. อัญมณี
17. ทองคำ
18. หยก
19. ไข่มุก
20. เพชร
21. ตะกั่ว
22. ดีบุก 2
3. วุลแฟรม
24. ส่วนผสมดีบุกและซีไลท์
25. เงิน
26. ทองแดง
27. สังกะสี
28. ถ่านหิน
29. แร่โลหะอื่น ๆ
 
อื่นๆ
30. วัตถุโบราณ
31. อาวุธและเครื่องกระสุน
 
 
 
 
โดย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์