หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
ASCC ย่อมาจาก...

11 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 12527)
 
ASCC ย่อมาจาก ASEAN Socio-cultural Community
 
หมายถึง ประชาสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญของประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพวามเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม (social security)
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์