หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
ASC ย่อมาจาก...

11 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 7037)
 
ASC ย่อมาจาก ASEAN Security Community
 
หมายถึง ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญของประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์