หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ศุลกากรหนองคายยกระดับด่านสะพานไทย-ลาว เตรียมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

11 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3640)

ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จ.หนองคาย เป็นด่านพรมแดนที่เชื่อม จ.หนองคาย กับนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศ สปป.ลาว ซึ่งหลังเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2537 เป็นต้นมา สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งนี้นอกจากจะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศไทย-ลาวให้มีความแน่นแฟ้นในการเดินทางไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันที่สะดวกสบายแล้ว ยังเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมให้ความเคลื่อนไหวทางด้านการแลกเปลี่ยนสินค้า การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวอีกด้วย
 
นายอัสนี เรืองบุญ นายด่านศุลกากรหนองคาย กล่าวว่า จากสถิติข้อมูลการส่งออก-นำเข้าที่ด่านพรมแดนแห่งนี้เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 มีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวคือ เมื่อปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมามีสินค้านำเข้า-ส่งออกมูลค่าสูงถึง 61,548.217 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าการส่งออก-นำเข้าสินค้าเมื่อปีงบประมาณ 2556 มีมูลค่าอยู่ที่ 59,094.149 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – พฤษภาคม 2558 รวม 6 เดือนมีมูลค่ารวมถึง 39,092.109 ล้านบาท
 
สำหรับสินค้าส่งออกสูงสุดในปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วย น้ำมันปิโตรเลียม ยานยนต์สำหรับขนส่งสิ่งของ รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก รถยนต์เก๋ง รถยนต์นั่งตรวจการณ์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรสาร เหล็กเส้น ของปรุงแต่งที่ใช้เลี้ยงสัตว์ เครื่องดื่ม ฯลฯ ส่วนในปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วยน้ำมันปิโตรเลียมรวมทั้งสิ่งปรุงแต่ง (เบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่องบิน น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ) รถยนต์กระบะ ไม่เกิน 3,000 ซีซี รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก เครื่องดื่ม รถไถนาเดินตาม อาหารสัตว์สำเร็จรูป ของอื่น ๆ ที่ทำด้วยพลาสติก โทรศัพท์มือถือ รถจักรยานยนต์ สิ่งปรุงแต่งใช้ซักล้างและใช้ทำความสะอาดฯ โดยคาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะมีมูลค่าการส่งออกนำเข้าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วแน่นอน
 
นอกจากนี้ ยังมียานพาหนะเมื่อปีงบประมาณ 2557 มีรถยนต์บรรทุกสินค้าเข้า-ออกทั้งสิ้น 111,845 คัน รถเปล่า 80,616 คัน รถยนต์โดยสาร 7,800 คัน รถยนต์ส่วนบุคคล 879,847 คัน มีผู้โดยสาร 5,155,973 คน ส่วนในปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – พฤษภาคม 2558 มีรถยนต์บรรทุกสินค้าเข้า-ออกแล้ว 84,149 คัน รถเปล่า 55,565 คัน รถยนต์โดยสาร 5,250 คัน รถยนต์ส่วนบุคคล 647,971 คัน ผู้โดยสาร 3,751,416 คน ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเช่นกัน ในช่วงปลายปีนี้ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งนี้มีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากสินค้ายานพาหนะและการเคลื่อนไหวของประชากรจะเพิ่มขึ้น
 
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด่านศุลกากรหนองคายได้มีการเตรียมความพร้อมมานานพอสมควร เช่น การเตรียมทางด้านบุคลากรด้วยการอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้านทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาลาว จีน และเวียดนาม ด้านอาคารสถานที่ได้ของบประมาณเพิ่มเติมจากกลุ่มพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนาระบบเอกซเรย์สัมภาระผู้โดยสารให้เป็นสากลยิ่งขึ้น โดยภายในตัวอาคารจะมีช่องทางเดินของผู้โดยสารที่มีสัมภาระและไม่มีสัมภาระเช่นเดียวกับช่องทางการเดินรถส่วนบุคคล รถโดยสารและรถขนส่งสินค้าที่ผู้โดยสารทุกคนยกเว้นคนขับจะต้องผ่านการตรวจบุคคลและสัมภาระพร้อมเครื่องที่ทันสมัยซึ่งจะทำการตรวจได้อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ
 
นอกจากนี้ ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี และยังได้ของบประมาณจากกลุ่มพัฒนาจังหวัดฯ เพิ่มอีก 200 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารอำนวยการกลางในการตรวจร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทย-ลาวในพื้นที่เดียวกันซึ่งจะทำให้การตรวจปล่อยสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในส่วนอัตรากำลังต้องเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีภาระงานเพิ่มขึ้นเพราะนอกจากจะดูแลจุดผ่านแดนสากลและจุดผ่อนปรนในพื้นที่รับผิดชอบแล้วยังต้องจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลที่สนามบินขอนแก่น อุดรธานี รวมถึงร้านดิวตี้ฟรีให้ตรงตามมาตรฐานสากลแน่นอน
 
 
 
จิรศักดิ์ วงษ์คำจันทร์
เดลินิวส์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์