หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนกับ Tier1, Tier2 และ Tier3 ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (2)

11 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2957)
 

โดย  สันติพจน์  กลับดี

                   
ตามข้อเขียนในเรื่อง รู้จัก Tier1, Tier2 และ Tier3 ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์และการจัดระดับประเทศเป็น Tier1, Teir2, Tier2 Watch List และ Special Case ไปแล้ว ว่าแต่ละระดับหมายถึงอะไร และมีเกณฑ์ในการพิจารณาในการจัดระดับที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
 
สำหรับข้อเขียนนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดระดับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รวมถึงการตั้งข้อสังเกตบางประการให้ท่านผู้อ่านได้ร่วมพิจารณากัน ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์นอกจากจะแบ่งกลุ่มประเทศไปตามระดับการดำเนินการตามมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection Act : TVPA) อันเป็นที่มาของการจัดให้อยู่ในระดับ Tier ต่าง ๆ แล้ว ยังมีการแบ่งกลุ่มประเทศไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ แอฟริกา (Africa) เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (East Asia & Pacific) ยุโรป (Europe) ตะวันออกใกล้ (Near East) เอเชียกลางและเอเชียใต้ (South & Central Asia) และทวีปอเมริกา (Western Hemisphere) ซึ่งได้แก่ อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต้
 
ในส่วนของเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ประกอบด้วย 27 ประเทศ ได้แก่ มองโกเลีย จีน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง กลุ่มอาเซียน (10 ประเทศ) ติมอร์เลสเต ปาปัวนิวกินี ปาเลา ไมโครนีเซีย หมู่เกาะมาร์แชลล์ คิริบาส หมู่เกาะโซโลมอน ฟิจิ ตองกา และออสเตรเลีย พบว่ามีเพียงออสเตรเลียเท่านั้นที่ได้จัดอยู่ในระดับ Tier1 และส่วนใหญ่จะเป็นระดับ Tier2 กับ Tier2 Watch List โดยจากทั้งหมด 27 ประเทศในภูมิภาคนี้ มีเพียง 2 ประเทศเท่านั้นที่ถูกจัดอยู่ในระดับ Tier3 คือ เกาหลีเหนือ และประเทศไทย สำหรับประเทศในกลุ่มประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผลการจัดระดับเป็นดังตาราง
 
 
จากตาราง จะเห็นว่าสามารถจำแนกระดับการค้ามนุษย์ในกลุ่มประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซีย (ตามการจัดระดับของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา) ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มระดับ 2 (Tier2) มี 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม
2. กลุ่มระดับ 2 ที่ต้องจับตามอง (Tier2 Watch) มี 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และเมียนมา
3. กลุ่มระดับ 3 (Tier3) มี 1 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย
 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ จะเห็นว่า นอกจากประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในระดับ 3 ซึ่งหมายถึงการตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่า "เป็นประเทศที่ดำเนินการไม่ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ และไม่มีความพยายามอย่างมีนัยสำคัญที่จะดำเนินการตามมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection Act : TVPA)” แล้ว ยังอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า ทุกประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทยต่างตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องจับตามอง (Tier2) ทั้งสิ้น
 
สำหรับประเทศไทย นอกจากจะดำเนินการป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จริงจัง รวมถึงการลงโทษข้าราชการที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่น ๆ ไปตามมาตรฐานขั้นต่ำในกฎหมายดังกล่าวแล้ว อีกหนทางหนึ่งที่น่าจะช่วยให้หลุดพ้นจากข้อกล่าวหานี้ได้คือ การประเมินผลการดำเนินการและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยอาจจะประชาสัมพันธ์แสดงผลการดำเนินงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงการใช้สื่ออื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และเมื่อมีผลการดำเนินงานให้รับทราบจนเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลกว่า รัฐบาลไทยได้ป้องกัน ปราบปราบและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์อย่างเข้มข้น เด็ดขาดแล้ว ไม่ว่าจะมีการจัดระดับกันอย่างไรต่อไป ระดับของไทยก็ต้องดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกในที่สุด
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์