หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศพัฒนาทักษะแรงงานอาเซียน

3 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1316)

 เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการประชุมผู้ประสานงานด้านทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนของ ILO ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา
 
นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน มีแนวคิดว่า ประเทศไทยควรเป็น HUB ของการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง หรือ CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ที่ยังด้อยทักษะฝีมือให้ขึ้นมารองรับการผลิตและการบริการและสามารถกระจายแรงงานเหล่านี้ไปสู่อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการย้ายการลงทุนไปสู่ลุ่มน้ำโขง
 
นอกจากการจัดทำหลักสูตรด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว ควรร่วมมือจัดตั้งกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกิดขึ้น เนื่องจากนักลงทุนจะเข้ามาลงทุนมากขึ้น เพราะแรงงานที่มีประสิทธิภาพ และผลที่เกิดจากการพัฒนาทุนมนุษย์จะทำให้กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและนำพาประเทศไปสู่การเติบโตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และทำให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
 ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดาและสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับผลจากการประชุมครั้งนี้จะนำแผนปฏิบัติการที่ได้จากการหารือร่วมกันมาปรับปรุงเป็นรูปแบบไตรภาคีเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์