หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
หากผู้ประกอบการประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือนำเสนอข้อร้องเรียน/ข้อวิตกกังวล เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าจะต้องทำอย่างไร

6 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2481)

-ผู้ประกอบการที่มีความกังวลสามารถนำเสนอข้อคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผ่านทางสมาคมธุรกิจต่างๆ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
- ในส่วนของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center) เพื่อเผยแพร่ผลการเจรจาระหว่างประเทศ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจากกรอบความตกลงการเปิดเสรีการค้าต่างๆ ของไทย ซึ่งผู้ใช้บริการจะสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
- ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการมีความประสงค์จะร้องเรียนผลกระทบจากการทะลักเข้าของสินค้าบางรายการจากประเทศสมาชิกอาเซียน/ประเทศนอกอาเซียน ที่มีลักษณะเป็นการทุ่มตลาด สามารถติดต่อได้ที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (สายด่วน โทร. 1385)
 
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์