หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ขอเชิญร่วมงาน " อาเซียนของฉันฝันของเรา"

5 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2157)

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จะจัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ "อาเซียนของฉัน ฝันของเรา” ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
 
 งานเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๘ ปีของการก่อตั้งอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่จะเริ่มขึ้นในสิ้นปี ๒๕๕๘ นี้ โดยเฉพาะสาขาที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจมาก กล่าวคือ การศึกษา ธุรกิจ สาธารณสุข และแรงงาน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศจึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการเสวนา ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ www.aseanthailand@hotmail.com  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์