หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
AMBDC ย่อมาจาก…....

3 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2263)
 
AMBDC ย่อมาจาก ASEAN-MEKONG Basin Development Cooperation
 
หมายถึง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน-ลุ่มแม่น้ำโขง ได้จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ณ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงภายใต้กรอบความร่วมมือหลัก 8 สาขา ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานการค้าและการลงทุน การเกษตรทรัพยากรป่าไม้และแร่ธาตุอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม การท่องเที่ยว ทรัพยากรมนุษย์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
และเน้นการพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงระหว่างสิงคโปร์-คุณหมิง ในชั้นแรกจะเพิ่มต้นพัฒนาในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงโดยจะครอบคลุมประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และภาคใต้ของจีน (มณฑลยูนาน) มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ ประกอบด้วย อาเซียน 10 ประเทศ และจีน
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์