หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
ACJCETC ย่อมาจาก…....

3 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1127)
 
ACJCETC ย่อมาจาก ASEAN-China Joint Committee on Economic and Trade Cooperation
 
หมายถึง การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียนและจีน เพื่อพิจารณาขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกในการเปิดตลาด การเสริมสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์