หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
พรรคการเมืองเดียวที่อยู่คู่ประเทศเวียดนาม

3 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4599)

การจัดองค์กรพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม
แม้ในทางทฤษฎีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามจะทำงานเคียงคู่ไปกับแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติ (Vietnam Fatherland Front) แต่ในความเป็นจริง พรรคมีกลไกในการรวบอำนาจมาไว้ที่พรรคแต่เพียงผู้เดียว
 
โครงสร้างและการทำงานขององค์กรพรรคคอมมิวนิสต์
- ที่ประชุมสมัชชาตัวแทนแห่งชาติ (National Congress) ทำหน้าที่ตัดสินทิศทางของพรรคและรัฐบาล
- คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ (Central Committee) เป็นผู้แต่งตั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาแห่งชาติ (National Assembly)
- เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ (General Secretary) เป็นผู้นำสูงสุดของพรรค ดูแลนโยบายภายใน นโยบายความมั่นคง และนโยบายระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นผู้นำสูงสุดของกองทัพ
- คณะกรรมการกรมการเมือง (Politburo) มีอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศและเป็นผู้ควบคุมนโยบายที่คณะรัฐมนตรีนำไปปฏิบัติ
- สำนักงานเลขานุการ (Secretariat) รับผิดชอบการแก้ปัญหาต่างๆ ขององค์กร และเป็นผู้นำนโยบายของคณะกรรมการกลางทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการต่างประเทศมาปฏิบัติ เป็นผู้ตรวจตราหน่วยงานต่างๆ ของคณะกรรมการกลางอีกต่อหนึ่ง
- คณะกรรมาธิการกลางกองทัพ (Central Military Commission) ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการทหาร และการป้องกันประเทศเป็นผู้นำเรื่องที่เกี่ยวกับการทหารทุกเรื่อง
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์