หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.พลังงาน ประชุมทวิภาคีร่วมมือด้านพลังงานกับญี่ปุ่นลงทุนในทวาย

31 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2181)

นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry : METI) ได้จัดประชุมหารือระดับทวิภาคีความร่วมมือด้านนโยบายพลังงานระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 (The 1st Japan-Thailand Energy Policy Dialogue : JTEPD) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อขยายลู่ทางการลงทุนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน พร้อมร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในเขตเศรษฐกิจทวายในทุกด้าน ทั้งด้านนโยบายพลังงาน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน ไฟฟ้า ถ่านหินและเทคโนโลยีสะอาด และอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของทั้ง 2 ประเทศร่วมกัน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนของทั้ง 2 ประเทศต่อไป
 
นอกจากนี้ บริษัท จีร่าเทค จำกัด (JERA Co.,Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เทปโก้ (Tokyo Electric Power Company,Inc.) และ บริษัท ชุนบุ (Chunbu Electric Power Co.,Inc.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในด้านการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้าและด้านการพัฒนาธุรกิจต่อยอดร่วมกัน
 
สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นผลจากการเยือนประเทศญี่ปุ่นของ พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มีการหารือกับนายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งเห็นพ้องร่วมกันที่จะจัดตั้งกลไกการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยย้ำความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของทั้ง 2 ประเทศแล้ว ยังจะนำไปสู่การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการส่งเสริมการค้าและการลงทุนด้านพลังงานของทั้ง 2 ประเทศให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์