หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
เมียนมากำหนดให้ทุกกระทรวงจัดทำระบบออนไลน์ภายในปี พ.ศ. 2558

29 กรกฎาคม 2015

รัฐบาลเมียนมากำลังเร่งรัดเพื่อจะให้การปฏิบัติงานของรัฐบาลก้าวกระโดดทันโลกดิจิทัล เป้าหมายสำคัญคือ การให้ทุกกระทรวงจัดทำระบบออนไลน์ซึ่งความหมายว่าให้ทุกกระทรวงมีเว็บไซต์เป็นของตนเองที่ประชาชนสามารถเข้าไปหาข้อมูลและสอบถามได้ ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2558
 
ในปัจจุบันมีประชากรเมียนมาที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ราวร้อยละ 1 เท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ของผู้ที่เข้าถึงนั้นมีบัญชี Facebook ทุกคน พรรคการเมือง นักข่าว และโฆษกประธานาธิบดี สื่อสารติดต่อกับประชาชนผ่านทาง Facebook เป็นหลัก การจะปรับการทำงานของรัฐบาลทั้งประเทศให้เข้าไปอยู่ในโลกดิจิทัลนี้เป็นงานใหญ่มาก เพราะแม้แต่ในกรุงเนปิดอร์นครหลวงที่สร้างขึ้นมาใหม่ อาคารที่ทำการรัฐบาล ยังมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับเป็นประจำ
อธิบดี Myint Kyaw ของกรมข่าวสาร กระทรวงข่าวสารของเมียนมา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่ว่านี้ เมียนมามีกระทรวง 36 กระทรวง และอธิบดี Myint Kyaw กล่าวว่า ข้าราชการเมียนมาส่วนใหญ่ยังใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น ที่พอจะรู้เรื่องก็นิยม Facebook มากกว่า และกล่าวต่อไปว่า เพราะว่าชาวเมียนมานิยมใช้ Facebook กันมากก็เลยง่ายที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือขององค์กร
 
องค์การ Freedom House จัดบริการอินเทอร์เน็ตของเมียนมาในปี 2556 ไว้ในประเภท "ไม่เสรี” โดยมีการกีดกันการเข้าถึง และโครงสร้างเป็นปัญหาใหญ่ และแม้ว่าโทษสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไม่ถูกต้องจะลดการลงโทษจำคุกลงจาก 15 ปี มาเป็น 7 ปี นักวิเคราะห์ยังเห็นว่า ทางการของเมียนมายังจะต้องทำงานก้าวหน้าอีกไกลกว่าจะสร้าง สภาพแวดล้อมสำหรับอินเทอร์เน็ตเสรีขึ้นมาได้
 
Nay Phone Latt นักเขียนบล็อก (Blog) ซึ่งเป็นอดีตนักโทษการเมืองบอกว่า รัฐบาลสมัยก่อนไม่ฟังเสียงประชาชน คิดว่ามีอำนาจตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างได้ ซึ่งขัดกับระบบประชาธิปไตย เพราะผู้ที่มีความสำคัญในระบบนั้นไม่ใช่รัฐบาล อดีตนักโทษการเมืองชาวเมียนมาผู้นี้ทำงานเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลด้านนโยบายการสื่อสารคมนาคม และบอกว่าเวลานี้รัฐบาลต้องการรับฟังเสียงประชาชนและเต็มใจรับการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นสำคัญของการทำงานออนไลน์ของหน่วยงานรัฐบาลคือ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย Thaung Su Nyein กรรมการผู้จัดการ บริษัท Information Matrix ซึ่งกำลังจัดทำซอฟต์แวร์ให้รัฐบาลกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก และในขณะนี้ยังไม่มีใครแน่ใจว่าเทคโนโลยีนี้จะนำผู้ใช้ไปทางใดได้บ้าง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้มีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกเกินความเป็นจริง ซึ่งจะทำให้ทุกคนไม่กล้าที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้
 
เมียนมามีบริการอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 และใช้เฉพาะในการทหารเท่านั้น การขยายตัวหลังจากนั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้าและราคาแพงมากสำหรับคนทั่วไป เวลานี้รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังให้ความช่วยเหลือรัฐบาลเมียนมาในการปรับข่ายงานอินเทอร์เน็ตของประเทศให้ทันสมัย ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวคาดว่าจะแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2573
 
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเมียนมาคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตประมาณ 30 ล้านคน หรือครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศภายในสองปีข้างหน้า
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์