หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของฟิลิปปินส์

29 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4203)

เป้าหมาย
 
• การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นร้อยละ 7-8 ต่อปี เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ปี
• การเติบโตของการจ้างงานจำนวนมาก
• การเติบโตที่ช่วยลดความยากจน รวมทั้งความสำเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs)
 
ยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์
 
1) บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงและยั่งยืน เพิ่มโอกาสการจ้างงานที่มีประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุการนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ซึ่งจะต้องดำเนินการไปพร้อมกับอัตราการเติบโตที่สูงและได้รับนโยบายที่เหมาะสม ในทางเศรษฐกิจจะต้องมีรายได้ต่อหัวที่สูงขึ้นมีประสิทธิภาพและลดความยากจน
 
2) การเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาที่เท่าเทียมกันในพื้นที่ทั่วไปทางภูมิศาสตร์และรายได้ที่แตกต่างกัน รวมทั้งคุณภาพในการศึกษาในสังคมที่แตกต่าง การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การยกระดับสถานที่ออกกำลังกายให้เท่าเทียม โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รวมทั้งที่ดิน และการกำกับดูแลที่ดีขึ้นจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของโอกาสในการจ้างงานที่นำไปสู่การลดความยากจน
 
3) การกำหนดและการดำเนินการ การใช้ตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ โดยสามารถจับตาดูได้ทันที กระบวนการในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใหม่เหล่านี้ต้องมีตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่จะสนับสนุนและให้อำนาจแก่สังคมที่เปราะบางไม่เพียงแต่ความยากจน แต่ยังส่งผลกระทบต่อบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงในสังคมอีกด้วย
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์