หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ยูนนาน : ประตูและตลาดสู่อาเซียน

29 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4750)

มณฑลยูนนานเป็นหนึ่งใน 31 มณฑลของจีน จากตัวเลขของ IMF ปี 2014 รายงานว่ามณฑลยูนนานมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ที่ 23 มีประชากร 46 ล้านคน 16 เมือง โดยมีคุนหมิงเป็นเมืองหลัก ปี 2013 คุนหมิงมีประชากร 7 ล้านคน
 
มณฑลยูนนานเป็นมณฑลเดียวของจีนที่ติดอาเซียน 3 ประเทศคือ เมียนมา ลาว และเวียดนาม โดยมีความยาวชายแดนของจีนกับลาว 710 กิโลเมตร ชายแดนกับเมียนมา 1,997 กิโลเมตร และกับเวียดนาม 1,354 กิโลเมตร และติดกับเมืองชายแดนดังนี้ คือ เมืองเหอโขว (Hekou) มีชายแดนติดกับด่านจังหวัดลาว ไก (Lao Cai) ทางตอนเหนือของเวียดนาม ซึ่งระยะทางจากคุนหมิงไปชายแดนเหอโขว 465 กิโลเมตร (เวียดนามมีชายแดนติดกับยูนนาน 1 แห่ง และกับมณฑลกว่างสี่จ้วงอีก 2 ด่านคือ ด่าน Dong Dang ในจังหวัด Lang Son ของเวียดนามกับด่านหยวยอี้กวนของหนานนิงและด่าน Dongxing ของจีนกับด่าน Mong Cai ที่เมือง Quang Ninh ของเวียดนาม) ส่วนชายแดนกับเมียนมามี 2 ด่านที่สำคัญคือด่านมูเซกับเมืองรุ่ยลี่ของจีนกับด่านต่าลั่ว (Daluo) กับด่านเมืองลา (Mong La) จากชายแดนรุ่ยลี่กับคุนหมิงห่างกัน 771 กิโลเมตร และจากคุนหมิงถึงเมืองเชี่ยงรุ้ง (Jinghong) ระยะทาง 600 กิโลเมตร (เชียงรุ้งถึงด่านบ่อหาน ลาว 60 กิโลเมตร)
 
มณฑลยูนนานเศรษฐกิจส่วนใหญ่มาจากภาคบริการและอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่ อุตสาหกรรมยาสูบและเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน ในมณฑลยูนนานนอกจากจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถติดต่อกับประเทศอาเซียนและเป็นตลาดที่สำคัญของสินค้าในอาเซียนแล้ว ยังเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังมณฑลอื่น ๆ ของจีนอีกด้วย ได้แก่ มณฑลเสฉวน มณฑลกว่างสี่ เขตปกครองตนเองทิเบต และกุ้ยโจว
 
หากวัดเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของมณฑลยูนนานจาก GDP ของแต่ละเมืองที่มีขนาดเกิน 1 แสนล้านหยวน พบว่ามีอยู่ 4 เมืองคือ Kunming, Qujing, Yuxi และ Honghe คุนหมิงเป็นทั้งศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์กลางการขนส่ง และศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางตอนใต้ของจีน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและการเงินทางด้านใต้ของจีนที่สามารถเชื่อมกับอาเซียน การเป็นศูนย์กลางทางการค้าเพราะว่าสินค้าต่าง ๆ ของอาเซียนจะทำให้คุนหมิงเป็นศูนย์กระจายสินค้า ส่วนการเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งเพราะคุนหมิงเสมือน "หัวหมุดตรงกลางของยูนนาน" สามารถติดต่อไปยังเมือง มณฑล และประเทศอาเซียนได้
 
ในปี 2014 คุนหมิงได้ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันดับที่ 6 ของโลกจาก Global Metro Monitor เศรษฐกิจของคุนหมิงขึ้นกับสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้า กระดาษ ปูนซิเมนต์ เครื่องจักร ยาสูบ และท่องเที่ยว การที่มีอุตสาหกรรมที่หลากหลายเพราะในคุนหมิงมีเขตอุตสาหกรรมทั้งหมด 12 เขตอุตสาหกรรม ได้แก่ Kunming National New and High-tech industrial development zone, Anning Industrial Park, Yiliang Industrial Park, Jiaozi Mountain Tourism Development Zone และ Yundian Industrial Feature Park เป็นต้น
 
นอกจากนี้ ยังมีห้างสรรพสินค้าแบรนด์ต่างประเทศ เช่น Carrefour Metro, Parkson, Wangfujing, Watson และ Wal_Mart เป็นต้น ส่วนห้างสรรพสินค้าที่เพิ่งเปิดใหม่เร็วนี้คือ "ห้าง Wanda" สำหรับสินค้าไทยสามารถวางขายที่ศูนย์กระจายสินค้าไทยในห้างสรรพสินค้า "หยุนฝาง" ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 1 โซน A อาคารอาเซียนของย่านการค้าหยุนฝาง (Yun Fang Southeast Asia Shopping Mall) นครคุนหมิง ชื่อว่า "Thailand Distribution Center in Kunming" มีขนาดพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร สินค้าที่มีโอกาสในศูนย์กระจายสินค้าไทย ได้แก่ อาหาร ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน อัญมณี และเครื่องประดับ
 
จะว่าไปแล้วสินค้าไทยเกือบทุกชนิดสามารถวางจำหน่ายได้ทั้งนั้น เพราะคนจีนนิยมสินค้าไทยด้วยเหตุผลว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เบื้องต้นสินค้าที่ส่งไปจำหน่ายเน้นสินค้าคุณภาพสูง เพื่อเจาะตลาดผู้บริโภคชาวจีนโดยตรง เป็นการสร้างเอกลักษณ์ไทย สร้างตราสินค้าที่มีคุณภาพรับรองมาตรฐานของสินค้าทุกชนิด ปัจจุบันมีร้านจำหน่ายสินค้าไทยในศูนย์ฯ ทั้งหมด 15 ร้าน ซึ่งร้านค้าที่นักธุรกิจไทยลงทุน 100% มีทั้งหมด 6 ร้าน สินค้าไทยที่มีวางจำหน่ายคือ สินค้าศิลปหัตถกรรมไทย ของตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์อาหารไทย และอัญมณี เป็นต้น
 
โดยร้านค้าส่วนใหญ่จะทำธุรกิจในลักษณะการค้าส่ง ซึ่งนอกจากจะจำหน่ายสินค้าในนครคุนหมิงแล้ว ยังมีการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศจีนด้วย ขณะนี้พบว่ามีปริมาณนำเข้าและมูลค่าการค้าผลไม้ไทยในจีนผ่านเส้นทาง R3A เพิ่มขึ้นกว่า 100 % เนื่องจากมีระยะทางในการขนส่งสั้นเพียง 2-3 วัน ทำให้ผลไม้ไทยมีความสดยาวนานขึ้น และกระจายผลไม้ไปยังตลาดเมืองยูนนานมณฑลตะวันตกเฉียงใต้ของจีนได้โดยตรง จากเดิมที่ต้องผ่านตลาดเจี้ยงหนาน กวางโจวแล้วจึงกระจายต่อไปยังมณฑลต่าง ๆ ของจีน
 
ได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของร้านสินค้าไทยในศูนย์กระจายสินค้าไทยที่ชื่อว่าร้าน "Yun Nan Kun-Thai" ซึ่งมีสินค้าอาหารสำเร็จรูปของไทยทุกชนิดทุกประเภทวางจำหน่าย รวมทั้งมีสินค้าของแบรนด์ของตนเองภายใต้ชื่อว่า "กินรี (Kinnaree)" จากการพูดคุยก็พบว่ามีประโยชน์กับสินค้าไทยที่ต้องการนำสินค้าประเภทอาหารมาจำหน่ายสามารถนำมาทดลองวางจำหน่ายที่ร้านแห่งนี้ได้ โดยทางร้านไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านผู้ที่สนใจสามารถติดต่อกับทางบริษัทได้ที่กรุงเทพฯ ที่อยู่ คิดว่าท่านสามารถหาได้จาก Google ท่านสามารถนำสินค้าของท่านไปนำเสนอกับทางบริษัทว่าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจีนหรือไม่ หากทางบริษัทโอเค ก็สามารถนำสินค้าไปจำหน่ายได้ที่คุนหมิง ขอย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
 
ในเบื้องต้นสินค้าของท่านยังไม่จำเป็นต้องมีมาตรฐานใดก่อน สามารถวางทดสอบตลาดได้ถึง 6 เดือน หากเริ่มมีผู้บริโภคสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ สินค้าของท่านต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐานการค้าของจีนอย่างสมบูรณ์แบบ ที่สำคัญอีกอย่างก็คือร้านแห่งนี้มีซับพลายเออร์นำไปขายทั่วประเทศจีน เพราะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางในการเจาะตลาดคุนหมิง แต่สิ่งสำคัญคือ สินค้าจะต้องเก็บไว้ได้อย่างน้อย 1 ปี นอกจากจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถติดต่อกับประเทศอาเซียนแล้ว ยังเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังมณฑลอื่น ๆ ของจีนด้วย
 
 
 
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
จาก : กรุงเทพธุรกิจ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์