หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน ลงนามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานเวียดนาม

28 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3466)

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานประเทศไทยกับกระทรวงแรงงานประเทศเวียดนาม (MOU) ซึ่งได้มีการลงนามไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของกระทรวงแรงงานที่นำภารกิจด้านแรงงานเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่นับวันจะมีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMTV ได้ตกลงการร่วมมือเรื่องการพัฒนาร่วมกันในการส่งออกและนำเข้าแรงงานให้มีความถูกต้องในอนาคต การนำเข้าแรงงานเวียดนามในสาขาที่ต้องการคือ สาขาก่อสร้างและภาคประมง และความร่วมมือวิชาการด้านแรงงานที่จะมีการแลกเปลี่ยนกัน รวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ต่อไปจะมีความสำคัญยิ่งขึ้น
 
ส่วนความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2559 จะช่วยดูแลและคุ้มครองคนประจำเรือในเรื่องของข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการทำงานบนเรือของคนประจำเรือ ทำให้คนทำงานได้รับการดูแลตามมาตรฐานสากล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองทางทะเลคือ อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 (MLC 2006) ถือเป็นการรับรองให้แก่เรือขนส่งทางทะเลที่ชักธงไทย ซึ่งจะทำให้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก นับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศที่ออกกฎหมายฉบับนี้
 
สำหรับความคืบหน้าด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล (Economy Digital) อุตสาหกรรมทันสมัย (Modern Industry) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนทั้ง 2 เฟส รวม 10 พื้นที่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะทาง กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการสนับสนุนความต้องการใช้แรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพผ่านมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน การออกฎหมายดูแลสิทธิแรงงาน และการประกันสังคม เป็นต้น

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์