หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.ยุติธรรม จับมือประเทศสมาชิกอาเซียนหารือการบังคับคดีแพ่ง

27 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1871)

วันนี้ (27 ก.ค.58) พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งกับประเทศสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ในหัวข้อ "การบังคับคดีแพ่งในบริบทของการผนวกรวมทางเศรษฐกิจที่เป็นพลวัตร" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 350 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน จีน เกาหลี ผู้บริหารด้านกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการจากภาครัฐและเอกชน
 
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบังคับคดีแพ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
 
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้เชิญผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ จีน และเกาหลี ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อการประชุม ดังนี้
1. บทบาทของศาลแพ่งและพาณิชย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเลือก ในบริบทของการผนวกรวมทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
2. ศาลและการบังคับคดีอิเล็กทรอนิกส์ และ
3. ยุทธศาสตร์การขายทอดตลาดที่มีประสิทธิภาพ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์