หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
กฎหมายเข้าเมืองบรูไน

27 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6233)

ตามกฎหมายบรูไนการกระทำผิดกฎหมายเข้าเมืองจะรวมถึงการเข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารที่ถูกต้อง การใช้วีซ่าผิดประเภท การอยู่เกินกำหนด การเปลี่ยนนายจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และการทำงานผิดประเภทกับที่ขออนุญาตไว้ ซึ่งผู้ที่กระทำการดังกล่าวจะถูกปรับไม่น้อยกว่า 30,000-100,000 ดอลล่าร์บรูไน และอาจถูกตัดสินจำคุกด้วย
 
1) ยกเว้นการตรวจลงตรา 90 วัน บุคคลสัญชาติอเมริกา
2) ยกเว้นการตรวจลงตรา 30 วัน บุคคลสัญชาติมาเลเซียสิงคโปร์ และอังกฤษ
3) ยกเว้นการตรวจลงตรา 14 วัน บุคคลสัญชาติไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เบลเยี่ยม แคนาดา เยอรมัน ฝรั่งเศส ลิกเตนสไตน์ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์
สวิตซอร์แลนด์ สวีเดน มัลดีฟส์ นิวซีแลนด์ และนอร์เวย์
 
สำหรับบุคคลสัญชาติอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาจะต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้ามายังประเทศบรูไน
 
 
ภาษีสนามบินในการเดินทางออกนอกประเทศ
ปลายทางสิงค์โปร์และมาเลเซีย : 5 ดอลล่าร์บรูไน
ปลายทางอื่น ๆ : 12 ดอลล่าร์บรูไน
 
ศุลกากร
ตามประกาศศุลกากร ผู้เดินทางที่มีอายุมากกว่า 17 ปี สามารถนำสิ่งของดังต่อไปนี้เข้าประเทศบรูไนได้
 
1) ของใช้ส่วนตัว บุหรี่ 200 มวน หรือยาสูบ 250 กรัม น้ำหอม 60 มิลลิลิตร
2) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับผู้ไม่ใช่มุสลิมสามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าประเทศบรูไนได้ไม่เกิน 2 ขวด และเบียร์ 12 กระป๋องต่อการเดินทางเข้าประเทศ 1 ครั้ง
 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริโภคส่วนบุคคลการนำเครื่องดื่มดังกล่าวเข้ามาต้องสำแดงให้เจ้าพนักงานศุลกากรทราบ หากไม่แสดงจะได้รับการลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร
 
 
การควบคุมโรค
ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศบรูไนจะต้องกรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ซึ่งพนักงานต้อนรับจะแจกให้บนเครื่องบินและมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สนามบินก่อนเข้ารับการตรวจคนเข้าเมือง สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่อาจมีการระบาดของโรคไข้เหลือง อาทิ ประเทศในแถบแอฟริกา จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันมาล่วงหน้า และขอให้แสดงแบบฟอร์มการเข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ด้วย สำหรับโรคมาลาเรีย อหิวาตกโรค ฝีดาษนั้น ไม่มีการระบาดในประเทศบรูไน และผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไม่จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าว

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์