หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.พาณิชย์ ร่วมการลงนามระหว่างเอกชนไทยกับจีน ลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา

24 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1699)

นางนันทวัลย์ ศกุลตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ระหว่าง บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน) ภาคเอกชนจากประเทศไทย กับบริษัท ฉงฉิ่ง เจเนอร์รัล เทรดดิ้ง เคมิคอล จำกัด ภาคเอกชนประเทศจีน ในการเข้าซื้อที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง รวมพื้นที่ทั้งหมด 300 ไร่ ในราคาไร่ละ 3 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
 
ความร่วมมือการสร้างโรงงานยางคอมปาวด์ มูลค่า 250 ล้านบาท และโรงงานผลิตล้อยางในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง เป็นมูลค่า 5 พันล้านบาท โดยคาดว่าจะมีการใช้ยางในประเทศไม่น้อยกว่า 60,000 ตันต่อปี และการลงนามสัญาญาซื้อ-ขายยางพาราทันทีรวมกว่า 1 แสนตัน หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 160 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อธุรกิจยางพาราของไทยในอนาคต

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์