หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย – กัมพูชา จัดงานสัปดาห์ “อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา”

24 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2053)

(22 ก.ค. 58) นางดวงจันทร์ สุขวิลัย วัฒนธรรมจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้กำหนดงานสัปดาห์ "อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา อาเซียน สานสัมพันธ์ในมิติพระพุทธศาสนา ระหว่างไทย – กัมพูชา” ของจังหวัดตราด กับ จังหวัดพระตะบอง (อำเภอสำรูด) ประจำปี 2558
 
นางดวงจันทร์กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างชนในชาติ และประเทศ เพื่อบ้าน โดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางในการทำความดีร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2558 ณ วัดนนทรีย์ ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ประกอบด้วยกิจกรรม การทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา แสดงธรรมเทศนา การเวียนเทียน การแสดงนิทรรศการอาเซียน การแสดงนิทรรศการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
 
 
ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์