หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง จ.นครราชสีมาเตรียมพร้อมรับอาเซียน

24 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3266)

เมื่อวันที่ (22ก.ค.58) ที่กองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง 4 อ.เมือง จ.นครราชสีมา พลตำรวจเอก ดร.วุฒิ
ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนตำรวจและคณะได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อ
ขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 โดยได้มอบนโยบาย และแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เน้น 4 ด้าน ประกอบด้วย
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร การพัฒนาศักยภาพของด่านตรวจคนเข้าเมือง การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
 
พล.ต.อ.ดร.วุฒิ ลิปตพัลลภ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 มีพื้นที่ ดูแล 12 ด่าน ภาคอีสาน และมี อยู่ 3 ด่านหลักที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามรัฐบาลกำหนด ประกอบด้วยจังหวัดมุกดาหาร หนองคาย และนครพนม สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสำคัญเรื่องการบริการนักท่องเที่ยว การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะปัญหาพาสปอร์ตปลอมซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลัก นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญถึงความพร้อมของด่านตรวจ คนเข้าทุกพื้นที่ว่ามีความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากน้อยเพียงใด ทั้งเรื่องภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้
 
 
 
 
 
ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์