หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทวิภาคีระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-เมียนมา

24 กรกฎาคม 2015

กระทรวงสาธารณสุขไทย จัดประชุมทวิภาคีระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-เมียนมา เพื่อสรุปผลและทบทวนแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านสาธารณสุข
 
เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00น. ที่โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ศาสตราจารย์ เธท คิน วิน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมทวิภาคีระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทย-เมียนมา ครั้งที่ 2 (2nd Myanmar-Thailand Health Collaborative Senior Officials Meeting) ซึ่งเป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวง ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ
 
เพื่อสรุปผลและทบทวนแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านสาธารณสุข พ.ศ.2556-2558
ทั้งด้านความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค และการปฏิบัติที่ดี รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมการดำเนินงานในระยะสั้นช่วง พ.ศ. 2558-2559 โดยประเทศไทยจะนำเสนอที่ประชุมมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการฝึกอบรมบุคลากรใน 3 สาขา คือจิตเวช สุขภาพจิตชุมชน และการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขชายแดน สำหรับแรงงานต่างด้าวและประชากรข้ามพรมแดนและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา กฎหมายอาหารและยา การแพทย์พื้นบ้าน สุขาภิบาลอาหาร และกิจกรรมระยะปานกลางช่วง พ.ศ. 2559-2561
 
นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยมีความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับประเทศเมียนมา ตั้งแต่ ปี 2543 เป็นต้นมา เริ่มจากการควบคุมป้องกันโรคตามแนวชายแดนระหว่างประเทศใน 10 จังหวัดของไทยตั้งแต่จังหวัดเชียงรายลงไปถึงจังหวัดระนอง รวมระยะทาง 2,837 กิโลเมตร โดยเน้น 3 โรคสำคัญที่เป็นปัญหาได้แก่โรคมาลาเรีย        เอชไอวีหรือเอดส์และวัณโรค โดยมีความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือในพื้นที่ชายแดน 4 จังหวัดคู่แฝด ได้แก่ เชียงรายกับท่าขี้เหล็ก ตากกับเมียวดี ระนองกับเกาะสอง และกาญจนบุรีกับทวาย
 
 
 
ข้อมูล : สวท.เชียงราย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์