หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
นโยบายภูมิปุตรา (Bumiputera) ของมาเลเซีย

23 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 24415)

รัฐธรรมนูญมาเลเซีย มาตรา 153 บัญญัติให้ "ฐานะพิเศษ” แก่กลุ่ม เชื้อชาติชาวมาเลย์ที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ หรือ ที่เรียกว่า"ภูมิบุตร” (Bumiputeras)
นายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย ได้ประกาศสานต่อนโยบาย "ภูมิปุตรา” ต่อไปอีก ทั้งที่เคยแสดงท่าทีก่อนหน้าว่าจะยกเลิก
 
นโยบายภูมิปุตราหรือภูมิบุตรลูกของแผ่นดิน ให้ "สิทธิพิเศษ” แก่คนเชื้อสายมาเลย์ในการทำธุรกิจ ศึกษาเล่าเรียน รับราชการ หรือ ประมูลงานของรัฐ ฯลฯ เพื่อให้สามารถทำมาหากินได้เท่าเทียมกับ กลุ่มคนเชื้อสายจีนและอินเดีย
ปัจจุบันข้าราชการมาเลเซียทุกกระทรวง ทบวง กรม (ยกเว้น ครูอาจารย์) เป็นคนเชื้อสายมาเลย์ถึงร้อยละ 85 รัฐบาลมาเลเซียประกาศ ใช้นโยบายนี้เมื่อกว่า 40 ปีก่อน หลังเกิดเหตุการณ์วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ม็อบชาวมาเลย์ก่อจลาจลเผาทำลายบ้านเรือนร้านค้าชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน รัฐบาลจึงประกาศ "นโยบายเศรษฐกิจใหม่” หรือ เอ็นอีพี (New Economic Policy: NEP) เริ่มใช้ในฐานะมาตรการชั่วคราวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 จนกลายเป็นภูมิปุตราในเวลาต่อมาชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนและเชื้อสายอินเดียกล่าวว่านี่คือนโยบาย "สองมาตรฐาน” ของแท้ เป็นมาตรการเอาเปรียบ กดขี่คนร่วมสังคมเดียวกัน นโยบายนี้ทำให้กลุ่มคนเชื้อสายจีนและอินเดีย กลายเป็นพลเมืองชั้น 2 โดยปริยาย
 
มาเลเซียมีประชากรทั้งประเทศ จากการสำรวจล่าสุดประมาณ 29 ล้านคน เป็นคนเชื้อสายมาเลย์ร้อยละ 60 เชื้อสายจีนร้อยละ 24 อินเดียร้อยละ 7 หลังจากขึ้นครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2552 นายกรัฐมนตรีนาจิบแสดงออกถึงความเป็นคนทันสมัย จะยกเลิกนโยบายภูมิปุตราที่ขัดขวางการลงทุน และทำให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มคนเชื้อสายจีนและอินเดีย โดยนายกรัฐมนตรีนาจิบประกาศว่ารัฐบาล จะจัดสรรความช่วยเหลือโดยยึดหลักความต้องการตามความเป็นจริง มากกว่ายึดเชื้อชาติ ความพยายามดำเนินการตามคำพูดของนายกรัฐมนตรี นาจิบประสบความล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากได้รับการต่อต้าน อย่างหนักจากกลุ่มการเมืองสายอนุรักษ์นิยมของพรรคอัมโนแกนนำของรัฐบาลผสม 13 พรรค ที่รวมตัวกันในนาม "แนวร่วมแห่งชาติ”
 
 
 
 
นโยบายภูมิปุตราประสบความสำเร็จในด้านทำให้คนเชื้อสายมาเลย์ ยกฐานะขึ้นเป็นชนชั้นกลางจำนวนมาก ส่วนผลกระทบทางลบที่เห็นได้ชัด นอกจากสร้างความแตกแยกในสังคมแล้ว ยังทำให้เกิดปัญหา"สมองไหล” คนเก่งระดับมันสมองที่เป็นกลุ่มคนเชื้อสายจีนและอินเดียหนีไปทำงาน และตั้งรกรากใหม่ในต่างแดนเป็นจำนวนมาก รัฐบาลมาเลเซียถึงกับ ตั้งสำนักงาน Talent Corp จัดทำโปรแกรมผู้เชี่ยวชาญกลับบ้านเกิด (Returning Experts Program) เพื่อดึงคนดีคนเก่งชาวมาเลเซีย ในต่างแดนกลับประเทศด้วยการเสนอแรงจูงใจ เช่น ซื้อรถยนต์ ไม่ต้องเสียภาษี งดเว้นเก็บภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปี เป็นต้น
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์