หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ดีเอสไอประชุมร่วมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมียนมาแก้ปัญหาคดีค้ามนุษย์

23 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1599)

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เป็นประธานการประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหพงศ์ ผู้บัญชาการสำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ, พ.ต.อ.เน เมียว ต๊ะ รองผู้บัญชาการหน่วยต่อต้านการค้ามนุษย์, พ.ต.ท.ขิ่น หม่อง ละ หัวหน้าศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และเจ้าหน้าที่ DSI เจ้าหน้าที่ตำรวจเมียนมา นายตำรวจประสานงานประจำสถานฑูตไทยประจำสหภาพเมียนมา และเจ้าหน้าที่โครงการออสเตรเลีย-เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ที่ประจำประเทศไทย (AAPTIP) เข้าร่วมประชุมฯ
 
การประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่ 12 ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการกระทำความผิดค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานงานและบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร การปฏิบัติงานร่วมกันและหาแนวทางมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติร่วมกัน อันจะนำไปสู่การป้องกันและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันและทำให้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์อันเป็นภัยคุกคามของทั้งสองประเทศได้ดำเนินไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่ด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อน อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาพื้นที่และแนวทางการป้องกันการค้ามนุษย์ข้ามชาติต่อไป

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์