หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
TREATI ย่อมาจาก…....

22 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1460)
 
TREATI ย่อมาจาก Trans-Regional EU-Asean Trade Initiative
 
หมายถึง อาเซียน-สหภาพยุโรป การดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือด้านการค้าระหว่างอาเซียนสหภาพยุโรป โดยส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการที่เป็น SMEs ของอาเซียน
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์