หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จังหวัดอำนาจเจริญหารือแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการการค้าตามแนวชายแดน

22 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2354)

พันจ่าอากาศเอกปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหารือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
 
เนื่องจากอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง บริเวณบ้านท่ายักษ์คุ บ้านาสีดา ตรงข้ามกับบ้านเหล่าหมากฮูด เมืองไซภูทอง แขวงสะหวันนะเขต สสป.ลาว และประชาชนสองฝั่งมีการติดต่อค้าขายกันมาเป็นระยะเวลานาน ทางจังหวัดจึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน เพื่อให้ประชาชนทั้งฝั่งไทยและฝั่ง สปป.ลาว สามารถเดินทางค้าขายกันได้สะดวกมากขึ้น
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาการค้าตามแนวชายแดนขึ้นเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาส่วนแรก คือส่วนของการสัญจร ไป-มา ถนนหนทาง โดยมีแนวความคิดที่จะเชื่อมโยงเส้นทางการค้าจากจังหวัดนครราชสีมา –ขอนแก่น-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-อำนาจเจริญ-ไปยังอำเภอชานุมานเพื่อให้สามารถข้ามไปฝั่ง สปป.ลาว ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ, แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ, สำนักงานจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมหารือแนวเส้นทางและสำรวจหาที่ดินของรัฐที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ในเขตอำเภอชานุมานมาใช้ในการก่อสร้างจุกพักรถ, โกดังสำหรับจัดเก็บสินค้า,จุดกระจายสินค้า, ที่ทำการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
 
พันจ่าอากาศเอก ปัญญาสระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การส่งออก การท่องเที่ยวและธุรกิจด้านการบริการไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้า การเก็บค่าผ่านแดน และถ้าโครงการนี้เป็นไปตามที่คาดการณ์จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนไม่น้อย
 
 
 
 
ข้อมูล: อำนาจ พรมเยี่ยม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์