หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ผู้สนใจจะสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ได้จากแหล่งใดบ้าง

22 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3982)

(1) ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (โทรศัพท์ 0 2507 7209-11, email: info@dtn.go.th Call Center 0 2507 7555, website: www.dtn.go.th /www.thailandaec.com)
 
(2) ข้อมูลเรื่องลู่ทางการค้าและการลงทุน ติดต่อ กรมส่งเสริมการส่งออก (www.depthai.go.th สายด่วน Call center : 1169, 0-2507-8424)
 
(3) แนวการใช้สิทธิประโยชน์และมาตรการรองรับผลกระทบ ติดต่อกรมการค้าระหว่างประเทศ (www.dft.go.th สายด่วน Call Center: 1385, 0-2547-4855)
 
(4) การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ติดต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th สายด่วน Call Center : 1570, 0-2528-7600)
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์