หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-กัมพูชาร่วมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP

21 กรกฎาคม 2015

( 19 ก.ค.58) นายอูม มารา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วยนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าไร่ยางพารา ตรีเภียบ ทะเลพริกไทย บ้านโอโปร์ ตำบลรมมะนีย์ อำเภอโรเวียง จังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา
 
งานแสดงสินค้าไทย-กัมพูชา ซึ่งจัดขึ้นโดยส่วนราชการและภาคเอกชนของไทย-กัมพูชา ระหว่างวันที่ 17 ถึง 23 กรกฎาคม 2558 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศพัฒนาเข้าสู่อาเซียน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้กับผู้ประกอบการของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดพระวิหาร
 
ภายในงานมีสินค้าผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ OTOP จากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 40 บูธ ได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภค และปุ๋ยอินทรีย์ อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องนอน เสื้อผ้า และรองเท้าและสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์จากจังหวัดพระวิหาร ซึ่งมีประชาชนมาเลือกซื้อและชื่นชอบสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผู้ประกอบการจากจังหวัดอุบลาชธานีนำไปจำหน่ายเป็นอย่างมาก
 
ด้านนายร่องกี้ พลเยี่ยม พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า หลังจากมีการเปิดอาเซียน จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเตรียมพัฒนาเปิดศูนย์การค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ศูนย์จำหน่ายประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการจำหน่ายสินค้าร่วมกันระหว่าง 3 ประเทศ ไทย ลาว และประเทศกัมพูชา
 
 
 
ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์