หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับกัมพูชาจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

20 กรกฎาคม 2015

นายสวรรค์ กุลชนก ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ในโอกาสที่ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้นั้น รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่ง ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างแรงงานในภูมิภาคอาเซียนให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงมอบหมายให้กระทรวงต่างประเทศและกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย ดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงานและวิชาชีพ ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา และลาว
 
สำหรับจังหวัดตราด ราชอาณาจักรไทยกับจังหวัดโพธิ์สัต ราชอาณาจักรกัมพูชานั้น มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมายาวนานและได้มีกิจกรรมร่วมมือกันมาเป็นลำดับ จนถึงมีการประชุมร่วมในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นที่มาของการฝึกอบรมในสองสาขาวิชาที่จังหวัดโพธิ์สัต คือ สาขาช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์และสาขาคอมพิวเตอร์ จนมีทักษะอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และมีการมอบวุฒิบัตรให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม เมื่อวันที่ (17ก.ค.58 ) ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัดโพธิ์สัต ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีนายสวรรค์ กุลชนก ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายอิง กึมเลียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดโพธิ์สัต ร่วมเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกทักษะฝีมือแรงงานที่จังหวัดโพธิ์สัต จำนวน 78 คน
 
 
ข้อมูล: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์