หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO รับการเชื่อมโยงของ AEC

18 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2137)

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2559 กรมฯ จะผลักดันธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลให้เพิ่มขึ้น โดยวางเป้าหมายผลักดัน 100 ราย จากที่ได้รับส่งเสริมแล้ว 260 ราย ทั้งนี้ กรมฯ ได้มีการส่งเสริมผ่านการอบรมหลักสูตรบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานระดับสากลแล้ว 6,700 ราย แต่เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนไว้กับกรมฯ 1.9 หมื่นราย ถือว่ายังน้อย และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
 
ในภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซาและการแข่งขันที่สูงขึ้นการเป็นธุรกิจที่ได้รับมาตรฐานจึงเป็นแต้มต่อทางธุรกิจและพร้อมรับเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เต็มรูปแบบปลายปี 2558 พร้อมกันนี้ได้มีการผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงรวมกลุ่มระหว่างธุรกิจเพื่อผลักดันธุรกิจไปด้วยกัน นอกจากนี้ ในปี 2559 จะเพิ่มการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการกับธุรกิจด้านก่อสร้างและวิศวกรรม โดยอยู่ระหว่างการศึกษาออกหลักเกณฑ์ให้เป็นสากล
 
ทั้งนี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมฯ ส่งเสริมจะเน้นบริหาร 7 ด้าน คือ จัดการองค์กร วางแผนเชิงกลยุทธ์ คุณภาพบริการ และปฏิบัติการ ลูกค้าและการตลาด ทรัพยากรมนุษย์ ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์