หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
IAI ย่อมาจาก....

17 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4916)
 
IAI ย่อมาจาก Initiative for ASEAN Integration
 
หมายถึง การริเริ่ม การกระชับ การรวมกลุ่มของอาเซียน เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และลดความยากจนในประเทศสมาชิกอาเซียน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2541 โดยให้ความสำคัญในการขยายความร่วมมือ 4 ด้านหลัก ได้แก่
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ขนส่งและสื่อสาร)
2. การพัฒนาบุคลากร
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
4. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์