หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความคืบหน้าของการลดช่องว่างการพัฒนาและความริเริ่มด้านความร่วมมืออาเซียน

17 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1816)
 

โดย  เติมธรรม  สิทธิเลิศ

              
 
ความคืบหน้าในด้านการลดช่องว่างการพัฒนา (Narrowing the Development Gap : NDG) และความริเริ่มด้านความร่วมมืออาเซียน (Initiative for ASEAN Integration : IAI) ได้ครอบคลุมในหลายด้านจากการประชุมที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง ในปี 2014 ซึ่งสำนักเลขาธิการอาเซียนได้ทำการแจ้งข่าวสารความคืบหน้าของการประชุม/การอบรม/แถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 9 รายการ โดยสามารถนำเสนอความคืบหน้าล่าสุดโดยสรุปได้ดังนี้
 
 
ที่กล่าวมาเป็นความคืบหน้าล่าสุดด้านการลดช่องว่างการพัฒนา (NDG) และความริเริ่มด้านความร่วมมืออาเซียน (IAI) ของปี 2014 ซึ่งการดำเนินการในด้านดังกล่าวยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์