หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
AEC จะส่งผลต่อการเข้าถึงยารักษาโรคของคนไทยอย่างไร

17 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4652)

AEC จะช่วยให้ประชาชนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ผลิตขึ้นในอาเซียนที่นำเข้ามาขายในประเทศไทยในราคาที่มีแนวโน้มลดลง เพราะยารักษาโรคที่ผลิตขึ้นในอาเซียนจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้า ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการนำเข้าลดลงด้วย เนื่องจากยารักษาโรคเป็นหนึ่งในสินค้าที่ไทยต้องลดภาษีนำเข้าหากยานั้นส่งมาจากประเทศอาเซียน ทำให้ยาดังกล่าวมีราคาถูกลง ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยจะมีโอกาสในการซื้อยาได้มากขึ้น
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์