หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
GNP ย่อมาจาก...

10 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 8890)
 
GNP ย่อมาจาก Gross National Product
 
หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดซึ่งคิดตามราคาตลาดที่ประชาชาติผลิตขึ้นได้ในระยะเวลาหนึ่ง เป็นมาตรการวัดผลิตผลของชาติที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 1 ปี
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์