หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ผลกระทบแรงงานไทยเมื่อเข้าสู่ AEC

15 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4892)
 


ผลกระทบการลงทุนจากต่างชาติ

1.อุตสาหกรรมในไทยบางประเภทคงถูกย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าจ้างแรงงานที่ต่ำกว่า เช่นพวกสิ่งทอ รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
2. แรงงานต่างชาติจากเพื่อนบ้านที่มาทำงานในบ้านเราจะค่อย ๆ ลดลงเป็นลำดับ
3.แรงงานหรือพนักงานในสายวิชาชีพที่แข็งแกร่งกว่าหรือมีความสามารถความชำนาญมากกว่าจะเริ่มแย่งงานคนท้องถิ่น
ผลกระทบกับตัวบุคลากร

บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากเพื่อนบ้านเรา เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดีกว่าจะมีโอกาสเข้ามาแย่งงานคนไทยในหลาย ๆ อุตสาหกรรม เช่น การท่องเที่ยว ด้านพลังงาน ด้าน Logistics รวมถึงด้านไอทีด้วย

บุคลากรไทยที่มีความโดดเด่นในด้านการแพทย์ เทคนิคทางการเกษตร อุตสหกรรมรถยนต์ อาจเป็นที่ต้องการของหลายประเทศเพื่อนบ้าน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์