หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ความสำคัญหรือบทบาทของกรมศุลกากรจะลดลงไปเรื่อยๆเมื่อมีการลดภาษีศุลกากรเหลืออัตราร้อยละ 0 สำหรับกว่าร้อยละ 90 ของสินค้าทั้งหมดภายใต้ AEC จะเป็นจริงในอนาคตมากน้อยเพียงใด

10 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3265)

แม้ว่าไทยจะมีการลดภาษีศุลกากรภายใต้ AEC เป็นศูนย์สำหรับสินค้าเกือบทั้งหมดไปแล้ว กรมศุลกากรยังคงมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบว่าสินค้าที่เข้ามาโดยใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ AEC มีถิ่นกำเนิดสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนจริงหรือไม่ (ผ่านเกณฑ์กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า) นอกจากนี้ กรมศุลกากร ยังมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบความถูกต้องของราคาสินค้านำเข้าที่สำแดงว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด ตลอดจนมีหน้าที่ต้องตรวจสอบสินค้าว่าเป็นของต้องห้ามต้องจำกัดอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือต้องมีการขออนุญาตนำเข้าด้วยหรือไม่
 
 
 
 
 
โดย กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์