หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ค่าจ้างแรงงาน300 บาท มีผลเช่นไรกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน

29 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3428)
 


ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทเป็นค่าจ้างขั้นต่ำสําหรับแรงงานที่จัดอยู่ในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือซึ่งอาจเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้แรงงานไร้ฝีมือในอาเซียนเข้ามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้นทดแทนการขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือของไทย แต่การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายวิชาชีพในกรอบอาเซียนไม่ได้รวมถึงแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วการเคลื่อนย้ายแรงงานมีผลมาจากอุปสงค์และอุปทานของการจ้างงานในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน และเหตุผล ด้านอื่น ๆ ประกอบ เช่น คุณภาพชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน

การเจรจาเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายวิชาชีพในกรอบอาเซียนจึงเป็นเพียงการลดอุปสรรคให้กับกลุ่มบุคลากรและวิชาชีพขั้นสูงที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเคลื่อนย้ายไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆเท่านั้น

 

โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์