หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกย้ำเยาวชนลุ่มน้ำโขงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน

10 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1408)

เมื่อวานนี้ (9 ก.ค.) คณะเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย จำนวน 45 คนเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
นายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมที่เยาวชนได้ทัศนศึกษาเชื่อมต่อทางวัฒนธรรม และร่วมทำสาธารณะประโยชน์ทั้งในประเทศของตนและประเทศเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหว่างประชาชนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยเยาวชน จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ จะช่วยให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนในภูมิภาค ทำให้เกิดความเข้าใจและเปิดใจเรียนรู้และรับรู้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขงนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่ได้เชื่อมโยงเยาวชนในอนุภูมิภาคเข้าด้วยกัน

นายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อคิดเห็นของเยาวชนและความรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของภูมิภาคเป็นสิ่งที่รัฐบาลสนใจและให้ความสำคัญ เนื่องจากเยาวชนจะเป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญในอนาคต และย้ำว่าต้องการให้เยาวชน นอกจากจะคิดทำประโยชน์เพื่อตัวเองแล้วต้องคิดเพื่อประเทศชาติของตัวเองด้วย
 
โครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านผ่านการเชื่อมโยงระดับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยคัดเลือกเยาวชนระดับอุดมศึกษาจาก 5 ประเทศได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยปีนี้ มีหัวข้อ "การจัดการกับสิ่งท้าทายในภูมิภาค” (Addressing Regional Challenges) เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงประเด็นท้าทายในลุ่มแม่น้ำโขง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์