หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน ออกใบอนุญาตทำงานจุดเดียวเบ็ดเสร็จตอบโจทย์นักลงทุนรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

10 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1545)

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฯ ด้วย เม่ื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
 
สำหรับศูนย์ดังกล่าวเป็นส่วนขยายของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน หรือ OSOS ที่จัดตั้งมาตั้งแต่ปลายปี 2552 โดยรัฐบาลมีเป้าหมายในการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและประกอบกิจการต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการได้ในสถานที่เดียวในลักษณะเบ็ดเสร็จ โดยรวมการบริการให้คำปรึกษา การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แนะนำการลงทุนทำธุรกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ เน้นพื้นที่จังหวัดตากและสระแก้วในช่วงเริ่มต้น รวมทั้งการลงทุนในกิจการสำนักงานให้ข้ามประเทศและกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
 
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม 21 หน่วยงาน เป็น 38 หน่วยงานจาก 14 กระทรวง และยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนอีก 9 แห่ง เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการให้ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
 
สำหรับศูนย์ดังกล่าวเปิดให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการราววันละ 300 - 500 คน โดยศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ที่ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรีจะเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์