หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงทรัพย์ฯ จัดประชุมวิชาการไทย-ลาว นำเสนอผลงานธรณีวิทยาแหล่งแร่

9 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1461)

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย หัวหน้าคณะฝ่ายไทย ร่วมกับ นายพูมี วงเหล็ก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว หัวหน้าคณะฝ่าย สปป.ลาว เปิดงาน "การประชุมวิชาการธรณีวิทยาและแหล่งแร่ไทย – ลาว ครั้งที่ 3” ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอก ชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระจากประเทศไทย สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน
 
การประชุมวิชาการธรณีวิทยาและแหล่งแร่ไทย – ลาว ครั้งที่ 3 เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ไทย-ลาว ที่จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 กรกฎาคม 2558 เพื่อนำเสนอเผยแพร่ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านธรณีวิทยาและแหล่งแร่ ไทย-ลาว ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มโอกาส ในการพัฒนาทรัพยากรแร่และโอกาสในการลงทุนของทั้งสองประเทศ อีกทั้ง นับว่าเป็นโอกาสพิเศษ เนื่องจากเป็นการร่วมฉลอง "เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี แห่งความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ไทย-ลาว”

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย  การประชุมวิชาการฯ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558  การบรรยาย การนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ การอภิปรายให้ข้อคิดเห็น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องทรัพยากรธรรมชาติไทย-ลาว การจัดนิทรรศการ นำเสนอผลการดำเนินโครงการไทย-ลาวและงานทางวิชาการ และ การศึกษาดูงาน ณ แหล่งธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา จังหวัดนครนายก สระแก้ว และจันทบุรี
 
 
credit : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์