หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
เมืองสำคัญ / เมืองท่าของเมียนมา (2)

8 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3339)

6. เกาะสอง หรือ วิคตอรี่พ้อยท์ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า"เกาดอง” (KAW THAUNG) เป็นดินแดนในฝั่งเมียนมา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดระนอง โดยมีแม่น้ำกระบุรีกั้นขวางตรงตัวจังหวัดระนอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมสุขภาพเหมาะแก่การทำประมง ในความเป็นจริงแล้วแผ่นดินตรงนี้ไม่ได้เป็นเกาะแต่อย่างใดหากแต่มีลักษณะเป็นแหลมมากว่าแต่ที่เรียกกันติดปากอย่างนี้เพราะใกล้ๆ กันมีเกาะเล็กๆ ขนาบอยู่ แล้วชื่อ "เกาตอง” ตามภาษาเมียนมาก็เลยเพี้ยนเป็นเกาะสองนั่นเอง สภาพบ้านเรือนบนเกาะสองมีความหนาแน่นดังเช่นเมืองเศรษฐกิจทั่วไป
 
นอกจากการค้าขายสินค้าและการประมงแล้ว เกาะสองยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งโดยเฉพาะโบราณสถาน อาทิ พระบรมราชานุสาวรีย์บาเยงนอง หรือ "บุเรงนอง”, "เจดีย์แห่งความสงบ” หรือ Byi Taw Aye ในภาษาเมียนมา, พระมหามุณีจำลอง เป็นต้น
 
อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว ประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
7. เมืองพุกาม หรือชาวเมียนมาเรียกว่า "บะกัน” (Bagan)
เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมียนมา เรียกอีกชื่อว่าดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ซึ่งปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก "World Heritage Sites” สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และจะงดงามมากที่สุดในช่วงฤดูฝน รัฐบาลให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 ได้เปิดหอชมวิว ซึ่งเป็นเป็นหอคอยสูง 13 ชั้น ที่มีความทันสมัยและครบวงจร อันประกอบด้วยศูนย์บริการทางธุรกิจ สำนักงาน ร้านค้า ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องประชุม คอฟฟี่ช๊อป ภัตตาคารลอยฟ้าและจุดชมวิว นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดโรงแรมที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตามแบบ ศิลปะและสถาปัตยกรรมแห่งชาติ โดยการลงทุนของนักลงทุนท้องถิ่นอีกด้วย
 
ในอดีตเมืองพุกามเป็นศูนย์กลางการศึกษาภาษาบาลี แม้เมื่ออาณาจักรพุกามได้ถูกทำลายไปแล้ว แต่การศึกษาพุทธศาสนาที่เมืองพุกามก็ยังคงอยู่ ดังจะเห็นว่าได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นเป็นจำนวนมากสถาปัตยกรรมสำคัญในเมืองพุกามแสดงให้เห็นถึงร่องรอยของศิลปะมอญและอิทธิพลทางศิลปะจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ซึ่งในเวลาต่อมา ได้พัฒนาและปรับปรุงให้กลายเป็นศิลปะประจำชาติของเมียนมาอย่างแท้จริง
 
อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ทและสนามกอล์ฟ
8. เมืองพีนอูหวิ่น ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลของมัณฑะเลย์ มีพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตรโดยเฉพาะพืชที่ปลูกบนพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,000 เมตร เช่น กาแฟ ซึ่งในปี 2548 รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุนปลูกกาแฟ โดยการเตรียมพื้นที่ 100,000 เอเคอร์ และความช่วยเหลืออื่นๆ ในการปลูกพืชเศรษฐกิจนี้ ในอดีตเป็นเมืองตากอากาศของชาวอังกฤษ ด้วยสภาพอากาศที่ดีคล้ายยุโรปจึงเหมาะแก่การปลูกพืชผัก ผลไม้โดยเฉพาะพืชตระกูลส้ม อีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้มีสวนพฤกษศาสตร์บนพื้นที่ 430 เอเคอร์
 
อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร ธุรกิจท่องเที่ยว และร้านอาหาร
9. เมืองตานต่วย อยู่ริมฝั่งอ่าวเบงกอล และมีหาดงาปาลี (Ngapali) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมียนมาที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ ความสนใจแทนทะเลอันดามันของไทยหลังเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ทางเมียนมาจึงให้ความสำคัญและเร่งพัฒนาให้มีความพร้อมทางด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภคมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว
 
อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมและรีสอร์ท
10. เมืองมัณฑะเลย์ เมืองใหญ่อันดับสองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเขตเมียนมาตอนบน (รัฐชิน รัฐกะฉิ่น และรัฐฉาน) มีประชากรประมาณ6.4 ล้านคน และเป็นเส้นทางการค้าระหว่างอินเดียกับจีนเป็นเมืองที่เมียนมาถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและพุทธศาสนาบริเวณใจกลางเมืองมีตลาดเซโจ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางตอนใต้ของเมืองเป็นย่านงานศิลปหัตถกรรม ทั้งงานภาพ งานแกะสลัก การสร้างสถูปเจดีย์ การทำแผ่นทองคำเปลว งานหล่อที่มีการผลิตฝีมือตามแบบวิธีโบราณด้วยทอง เงิน หินอ่อน สิ่ว เส้นด้ายและหูกทอผ้า สำหรับด้านการเกษตรในอดีตมีการทำนาปลูกข้าวตามแนวลำน้ำเอยาวดีตอนบนอันเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของเมียนมาตอนบน แต่ด้วยระบบชลประทานที่ไม่ประสบผลมากนักจึงหันมาปลูกฝ้าย ยาสูบ ถั่วลิสงข้าวฟ่าง งา และข้าวโพดแทน
 
มัณฑะเลย์เป็นราชธานีแห่งสุดท้ายของเมียนมาก่อนที่จะตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ แต่ถึงแม้ว่ามัณฑะเลย์จะลดความสำคัญในฐานะเมืองที่เป็นศูนย์กลางการปกครอง แต่ก็ยังคงความสำคัญในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรม และพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลาย
 
อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ขนาดเล็ก และหัตถกรรม
 
 
 
โดย กระทรวงพาณิชย์ (คู่มือการค้าและการลงทุน)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์