หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
กรุงเทพมหานคร จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

8 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2502)

โดย  สันติพจน์  กลับดี
 
 
ประมาณต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้เห็นพาดหัวในสื่อออนไลน์ของต่างประเทศฉบับหนึ่ง เขียนไว้ว่า London and Bangkok are the most popular tourist destinations on the planet ถอดความเป็นภาษาไทยให้เข้าใจกันได้ง่าย ๆ ว่า ลอนดอนและกรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในโลกนี้ (เลยทีเดียว) จึงอดไม่ได้ที่จะหารายละเอียดเพิ่มเติมและนำมาเล่าสู่กันในที่นี้
 
ผลการสืบค้นพบว่าข้อมูลนี้ถูกรายงานไว้ใน Master Card 2015 Global Destination Cities Index ของ Master Card เจ้าของบัตรเครดิตรายใหญ่อีกรายหนึ่งของโลก ซึ่งจัดทำรายงานลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่องทุกปี และเมื่อย้อนไปอ่านรายงานฉบับปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ยังได้พบอีกว่า กรุงเทพมหานครเคยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาแล้วด้วยซ้ำไป โดยในขณะนั้นมีนักท่องเที่ยวที่เข้าพักค้างคืนในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวน 15.98 ล้านคน ยอดการใช้จ่ายทั้งสิ้น 14.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ยิ่งไปกว่านั้นยังพบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า แท้จริงแล้วกรุงเทพมหานครได้ขึ้นเป็นเมืองจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของโลกเป็นครั้งแรกมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 และสลับกันเป็นอันดับหนึ่งและสองกับลอนดอนมาโดยตลอด โดยครั้งสุดท้ายเสียตำแหน่งอันดับหนึ่งไปให้กับลอนดอนเมื่อปี ค.ศ. 2014 อันเนื่องมาจากความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย
 
นอกจากอันดับความนิยมที่สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ได้นำเสนอไปแล้ว (ซึ่งจะไม่นำมาเขียนซ้ำอีก) สิ่งที่น่าสนใจในรายงานฉบับล่าสุดในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) นี้คือ เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงมาถึง ณ ขณะนี้คือปี พ.ศ. 2558 ซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองได้สงบลงแล้ว กรุงเทพมหานครจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นหรือไม่ และจะมียอดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร เพราะการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทั้งสองตัวดังกล่าวย่อมจะมีผลถึงการเปลี่ยนแปลงรายได้ของผู้ประกอบการในประเทศไทย เช่น โรงแรม ร้านอาหาร การขนส่งโดยตรง และยังเชื่อมโยงไปเป็นรายได้ของผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวต่อไปเป็นลูกโซ่
 
จากการศึกษารายงานฉบับล่าสุด โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครพบว่ามีการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การเข้ามาและพักค้างในกรุงเทพมหานครสำหรับปี พ.ศ. 2558 ที่สำคัญหลายประการ คือ
1. พ.ศ. 2558 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักค้างคืนในกรุงเทพมหานครเป็นอันดับสองของโลก รองจากลอนดอนไม่มากนัก คือ ลอนดอน จำนวน 18.82 ล้านคน และกรุงเทพมหานคร จำนวน 18.24 ล้านคน
 
2. ทางด้านอัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวระหว่างปี 2557 - 2558 กรุงเทพมหานคร จะมีการขยายตัวร้อยละ 8.0 ในขณะที่ลอนดอนจะขยายตัวร้อยละ 6.0
 
3. พ.ศ. 2558 การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่กรุงเทพมหานครจะมีจำนวนเงิน 12.36 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
 
4. เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของเมืองต่าง ๆ ที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวใน 20 อันดับแรกของโลก ระหว่างปี 2557 - 2558 กรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8
 
5. พ.ศ. 2558 กรุงเทพมหานครยังคงเป็นเมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย/แปซิฟิก
 
6. กรุงเทพมหานครเป็นเมืองป้อนนักท่องเที่ยว (Feeder Cities) ให้กับเมืองอื่น ๆ ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ โตเกียว กัวลาลัมเปอร์ และไทเป (เป็นศูนย์กลางทางการบินไปยังเมืองต่าง ๆ ดังกล่าว)
 
สาเหตุที่ทำให้กรุงเทพมหานครได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทาง Master Card ได้วิเคราะห์ว่า เนื่องจากเป็นเมืองที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเพียบพร้อมทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และอาหาร การที่สถานการณ์การเข้ามาในกรุงเทพมหานครและพักค้างคืนของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมีการฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีของประเทศไทย ส่วนการที่จะเลื่อนอันดับให้เป็นเมืองยอดนิยมอันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่นั้นคงไม่สำคัญเท่ากับการมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีการใช้จ่ายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต เนื่องจากผลของการใช้จ่ายจะถูกกระจายออกไปเป็นรายได้ของคนไทยได้อีกทางหนึ่ง และยังมีส่วนสนับสนุนการลดและขจัดปัญหาความยากจนของประชาชนตามแนวทางความร่วมมือในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้อีกด้วย
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์