หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สตช.แปลหนังสือแจ้งสิทธิของผู้ต้องหา 9 ภาษารองรับการเข้าสู่อาเซียน

6 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1876)

พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์อาเซียน มอบหมายให้ พ.ต.อ.คมสัน สุขมาก รอง ผบก.สบส.เป็นหัวหน้า "โครงการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของพนักงานสอบสวนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” จัดทำคู่มือทางกฎหมาย เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ในการติดต่อสื่อสารระหว่างตำรวจกับชาวต่างชาติที่ประสบปัญหา เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล
 
 ทั้งนี้ พ.ต.อ.คมสัน ได้จัดทำคู่มือ "การแจ้งสิทธิผู้ต้องหา” เป็นภาษาของทุกชาติในอาเซียน และภาษาสากลขึ้น โดยประสานขอความร่วมมือไปยังสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในอาเซียนประจำประเทศไทย ผ่านกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ในการแปลหนังสือแจ้งสิทธิของผู้ต้องหา หรือผู้เสียหาย จำนวน 9 ภาษา
 
สำหรับคู่มือ ประกอบด้วย การแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาในขั้นตอนการจับกุม การสอบสวน และการขอประกันตัว เพื่อนำไปประกอบการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี อีกทั้งจัดทำคู่มือสอบปากคำผู้เสียหายและผู้ต้องหาเป็น "ภาษาสากล” ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์