หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
ข้อแนะนำในการทำธุรกิจการค้า การลงทุนกับ สปป. ลาว

6 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5413)

ข้อแนะนำในการทำธุรกิจการค้า การลงทุนกับ สปป. ลาว
 
1. ต้องรู้จังหวะการทำธุรกิจ/การลงทุน ของคนลาว คนลาวจะไม่ผลีผลามในการทำธุรกิจกับคู่ค้า แต่จะใช้เวลาศึกษาคู่ค้าจนมั่นใจเสียก่อน
2. ต้องรู้ช่องทางในการทำธุรกิจ/การลงทุน การเข้าสู่สปป.ลาว ต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อช่องทางไหน เช่น ต้องรู้ว่าการขอใบอนุญาตนั้นเป็นการสั่งการแบบ top down จากพรรคลงมา และไปจบที่กระทรวงการต่างประเทศ ในการขอใบอนุญาต จึงต้องทำควบคู่กันทั้งในเมืองหลวง และที่แขวง ตัวอย่างเช่น การขอสัมปทานที่ดิน นักลงทุนต้องติดต่อทั้งที่แขวง และกระทรวงอุตสาหกรรมและการลงทุน เพราะการอนุมัติมีทั้งจากแขวงไปสู่ส่วนกลางและจากส่วนกลางไปสู่แขวง
3. ในการเจรจากับนักธุรกิจลาวนั้น บางครั้งนักธุรกิจลาวอาจจะไม่พูดปัญหาที่แท้จริง โดยที่อุปสรรคที่แท้จริงอาจเป็นเรื่องเงินทุน การขาดเทคโนโลยี แต่อาจจะเลี่ยงไปพูดว่าเป็นปัญหาทางนโยบาย นักธุรกิจ/นักลงทุนต้องหาให้พบว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร เพื่อที่จะได้แก้ไขอุปสรรคเหล่านั้น และนำไปสู่การเกิดธุรกิจร่วมกันได้
 
 
โอกาสสำหรับธุรกิจไทย
 
การที่ธุรกิจไทยจะเข้ามาลงทุนใน สปป. ลาว ในช่วงที่ประเทศกำลังอยู่ในระหว่างพัฒนาอย่าง ยิ่งยวดเช่นนี้ จึงถือเป็นโอกาสที่ดีและช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะไทยที่เป็นประเทศเพื่อบ้าน มีใกล้ชิดและใกล้เคียงกันทั้งด้านภาษา และวัฒนธรรม ย่อมได้รับการต้อนรับอย่างดี
 
ธุรกิจที่มีอนาคตในสปป.ลาว ได้แก่
- ธุรกิจก่อสร้าง อุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจาก สปป. ลาวอยู่ในยุคของการสร้างและพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ มากมาย และจะมีการสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่เพื่อรองรับการประชุมนานาชาติที่จะมีมากขึ้น
- ธุรกิจด้านความงาม (สินค้าและบริการ)
- สินค้าสุขภาพ
- สินค้าอุปโภค บริโภค
- ธุรกิจการท่องเที่ยว เสนอการท่องเที่ยวไทยเชื่อมต่อสปป.ลาว เนื่องจากปี 2554 รัฐบาลสปป.ลาวจัดให้เป็นปี Visit Lao Year
- ข้อแนะนำนักสำหรับนักธุรกิจไทยคือ เมืองที่ควรเจาะตลาดก่อนคือเมืองเวียงจันทน์ และหลังจากนั้นควรขยายไปเมืองอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ได้แก่ หลวงพระบาง ปากเซ และสะหวันนะเขต
- สำหรับทิศทางและโอกาสทางธุรกิจนั้น ควรเป็นธุรกิจหรือการลงทุนที่อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนไม่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศลาว
 
นโยบายส่งเสริมการลงทุน สปป. ลาว
ในปี คศ 2009 (พศ. 2552) สปป. ลาว ได้ออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการ modernization ของประเทศลาว เนื้อหาสำคัญในกฎหมายนี้ ประกอบด้วย
 
1. การใช้กฎหมายเดียวกันสำหรับการลงทุนโดยประชาชนลาว และนักลงทุนต่างชาติ (ก่อนหน้านี้มีการแยกเป็นกฎหมาย 2 ฉบับ) เป็นการใช้มาตราฐานกฎหมายเดียวกันโดยไม่มีการกีดกันการลงทุนต่างชาติ
 
2. มีการกำหนดประเภทการลงทุนที่ชัดเจน เพื่อความชัดเจนในการยื่นคำร้องขอลงทุนใน สปป. ลาว ได้แก่
- กิจการเปิดทั่วไป หมายถึงกิจการทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวกับกิจการสัมปทาน
- กิจการสัมปทาน เช่น การไฟฟ้า เหมืองแร่ การบิน การรถไฟ
 
3. มีการเร่งรัดขั้นตอนในการพิจารณาใบอนุญาต
- การพิจารณาใบอนุญาตสำหรับ SME (กิจการทั่วไป) ใช้เวลา 15-30 วันทำการ
- การพิจารณากิจการสัมปทาน เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนปกติ
 
4. การจัดตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว เป็นการรวมศูนย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการลงทุนในที่เดียวกัน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงวางแผนและการลงทุน เขตส่งเสริมการลงทุน
 
5. การแบ่งเขตส่งเสริมการลงทุน รัฐบาลลาวมีการจัดแบ่งเขตส่งเสริมการลงทุนพร้อมทั้งสิทธิพิเศษในเขตส่งเสริมการ ลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุน ได้แก่
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- เขตส่งออก
- นิคมอุตสาหกรรม
- เขตส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เขตปลอดภาษี
- เขตอุตสาหกรรม ICT
- เขตอื่นๆ
 
6. การให้สิทธิในที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
7. การขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินของสปป.ลาว โดยทั้งบริษัทต่างชาติและบริษทใน สปป. ลาว ได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของสปป.ลาว
 
 
 
โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์