หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน เตรียมประชุมวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศ CLMTV

6 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1516)

นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นโยบายของ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความชัดเจนด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและความร่วมมือกับต่างประเทศ และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย และทำอย่างไรให้แรงงานที่จะเข้ามามีความเหมาะสมกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ ที่สำคัญคือต้องไม่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงของประเทศและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558  โดยจะมีการหารือในมิติความร่วมมือด้านแรงงานและการจ้างงาน ใน 4 หัวข้อ คือ มุมมองของประเทศผู้รับและผู้ส่งแรงงานต่างด้าว การใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม แนวทางของกลุ่มประเทศ CLMTV ที่จะนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย และการกำหนดทิศทางของแรงงานในอนาคตเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการทำงานร่วมกัน 
 
โดยวันที่ 26-27 สิงหาคม เป็นการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส จากนั้นวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMTV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน แลกเปลี่ยนความเห็น แนวคิดและประสบการณ์ด้านวิชาการในการพัฒนาด้านแรงงาน ประสานความร่วมมือและสร้างกลไกป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์