หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
พันธกรณีที่ไทยจะต้องดำเนินการภายใต้การเปิดเสรีการค้าสินค้าคืออะไร

6 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3116)

- ยกเลิกภาษีสินค้าทุกรายการสำหรับสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศตั้งแต่ปี 2553 ยกเว้นสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List: SL) ซึ่งไทยมี 4 ประเภทสินค้า ได้แก่ กาแฟ มันฝรั่ง มะพร้าว และไม้ตัดดอก ซึ่งสามารถคงภาษีไว้ได้ไม่เกินร้อยละ 5
 
- ยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) ที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี ซึ่งในส่วนของไทย ได้แก่ สินค้าเกษตร 23 รายการ ที่จะต้องยกเลิกโควตา (TRPs) ทั้งหมดให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน
 
- ยอมรับกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าที่มีความง่ายมาใช้ในอาเซียน ซึ่งประเด็นปัญหาขณะนี้ คือ อาเซียนยอมใช้ กฎ ROO ที่ง่ายกว่ากับประเทศคู่เจรจาแต่กลับใช้ ROO ที่ยากกว่าในอาเซียน เท่ากับใช้สิทธิประเทศอื่นมากกว่าสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ควรต้องปรับให้สอดคล้องกัน
 
- เร่งจัดตั้ง National Single Window เพื่อเชื่อมต่อกับประเทศอาเซียนอื่นเป็นระบบ ASEAN Single Window (ASW) ต่อไป โดย ASW เป็นการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรเพื่อให้เอกสารทุกอย่างอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีการยื่นเอกสารเพียงครั้งเดียว และสามารถตัดสินใจในการตรวจปล่อยได้ในคราวเดียว
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์