หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
นิวซีแลนด์-อาเซียน สัมพันธ์ 40 ปี

2 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2117)

อาเซียนในมุมมองของนิวซีแลนด์ก็คือการรวมกันของแต่ละประเทศเป็นสถาบัน และมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี 2518 หรือเป็นเวลา 40 ปี โดยทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้จัดงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้มีการทบทวนพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างนิวซีแลนด์กับแต่ละประเทศในอาเซียนตลอด 40 ปีที่ผ่านมา
 
นายรูเบ็น เลเวอร์มอร์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยกล่าวว่า อาเซียนเป็นคู่ค้าทั้งในด้านการส่งออก-นำเข้าอันดับสามและเป็นภูมิภาคที่สนิทสนมที่สุดของนิวซีแลนด์ ระหว่างสองฝั่งยังมีการลงนามข้อตกลงเปิดเขตการค้าเสรีและนิวซีแลนด์ยังเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงมายังอาเซียน ผู้ประกอบการชาวนิวซีแลนด์เองก็ยังให้ความสนใจมาลงทุนในภูมิภาคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้รัฐบาลเวลลิงตันให้ความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเปิดเออีซีปี 2558 เนื่องจากเล็งเห็นว่า อาเซียนเป็นตลาดใหญ่มีประชากร 600 ล้านคน มีกำลังซื้อมาก และหากเออีซีประสบความสำเร็จ ก็เป็นเรื่องดีต่ออาเซียนและต่อนิวซีแลนด์ด้วย
 
นอกจากนี้ การที่อาเซียนกำลังมีสัมพันธ์ด้านการค้าที่ดีกับจีนซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ ก็ยิ่งทำให้ความน่าสนใจในการเชื่อมโยงอาเซียนกับจีนเป็นที่จับตามองของผู้ประกอบการนิวซีแลนด์เพิ่มมากขึ้น อาเซียนกำลังกลายเป็นตลาดสินค้าและบริการที่สำคัญของนิวซีแลนด์ ปัจจุบันคิดเป็นราวร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกของนิวซีแลนด์ มูลค่าการค้าระหว่างสองฝั่งซึ่งเคยอยู่ที่ 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5,880 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นมาเป็น 12,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (430,080 ล้านบาท) ในปี 2557 โดยแบ่งเป็น มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มูลค่าการค้าระหว่างประเทศราว 3,227 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (75,008 ล้านบาท) รองลงมาเป็นสิงคโปร์ซึ่งอยู่ที่ราว 2,999 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (69,715 ล้านบาท) อันดับสามคือประเทศ ไทย อยู่ที่ 2,470 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (57,418 ล้านบาท) อันดับสี่คือ อินโดนีเซีย 1,716 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ราว 39,872 ล้านบาท) และอันดับที่ห้าคือ เวียดนาม 1,021 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ราว 23,729 ล้านบาท)
 
 ทั้งนี้ เนื่องด้วยความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่าย ทำให้ทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยจึงได้จัดงานมอบ รางวัลให้แก่ผู้ที่มีบทบาทส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิวซีแลนด์กับภูมิภาคอาเซียน ในวันที่ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสุโขทัย โดยมีคนไทยได้รับรางวัลจำนวน 4 ท่าน จากทั้งหมด 40 ท่านของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดยบุคคลผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้คือ
1. พล.ต.ต.สุรเจตน์ ธรรมธำรง ผู้ให้การส่งเสริมความสัมพันธ์กับนิวซีแลนด์ในด้านการปราบปรามอาชญากรรมเป็นเวลายาวนาน
2. นายยุทธฉัตร บุญรัตน์ ประธานสมาคมนักเรียนเก่านิวซีแลนด์
3. ศาสตราจารย์นายแพทย์ วันชัย วัฒนศัพท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปี พ.ศ. 2537 ได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง จุดประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันดังกล่าวนี้ก็เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และมีโครงการช่วยเหลือและพัฒนากับประเทศรอบข้างไทยที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ
4. นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ รองประธานกรรมการ บริษัทสยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้การสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาและมีบทบาทสำคัญในการช่วยเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
 
บทสรุปของความสัมพันธ์ตลอด 40 ปีที่ผ่านมาคือ การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ใช้เวลา ความอดทนและวิสัยทัศน์ที่ยาวนานและแน่วแน่ ความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลต่อรัฐบาล แต่ยังเป็นภาคประชาชนต่อประชาชนด้วย โดยปลายปีนี้เองจะมีการจัดการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษระหว่างผู้นำนิวซีแลนด์และผู้นำในชาติอาเซียน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในที่ประชุมจะมีการตกลงแผนความร่วมมือในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีความแน่นแฟ้นต่อกันมากยิ่งขึ้น
 
 
credit : dailynews

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์