หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ไทยมีสมาคมอาเซียนสำหรับประชาชนทั่วไปหรือไม่

29 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3310)
 

มีและมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ ไทยเป็นประเทศแรกที่ได้จัดตั้งสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม ประสานความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆ

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยได้จัดทำเอกสารจดหมายข่าวเป็นประจำ ทุก 3 เดือน เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาเซียนแก่ประชาชน ทั่วไป

ปัจจุบัน สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยตั้งอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 8 ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ จากสมาคม ฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.aseanthailand.org และที่อีเมล์ aseanthailand@hotmail.com


โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
  

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์