หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ผู้สูงอายุในอาเซียน

12 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3113)
 
 
ข้อมูลด้านผู้สูงอายุของอาเซียน

โดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- retirement age ของอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ที่ 60 ปี มาเลเซียเคยอยู่ที่ 55 ปี แต่ได้ออกกฎหมายเพิ่มเป็น 60 ปีเมื่อไม่นานมานี้ ในขณะที่สิงคโปร์เกษียณอายุที่ 65 ปี

- สิงคโปร์มาเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องประชากรผู้สูงอายุ (14 %)ประเทศไทยตามมาเป็นอันดับ 2 (12 %)

- สิงคโปร์มีนโยบายรณรงค์ให้ผู้สูงอายุทำงาน รวมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุwww.aseanthai.net

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์