หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ข้อมูลด้านแรงงานอาเซียน

8 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3883)
 

โดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

-มาเลเซียเป็นประเทศนาเข้าแรงงานข้ามชาติอันดับหนึ่ง รองลงมาคือสิงคโปร์ แต่สิงคโปร์จะสนใจเฉพาะแรงงานมีฝีมือมากกว่า
-ประเทศไทยเป็นประเทศนำเข้าแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย ประมาณการตัวเลขไว้ที่ 2 ล้านคน
-ค่าแรงขั้นต่ำของสิงคโปร์ มาเลเซีย มีอันดับสูงสูด ในขณะที่ค่าแรงไทยอยู่ในอันดับรองลงมาใกล้เคียงกับฟิลิปปินส์
-สิงคโปร์และมาเลเซียมี high skilled labor มากสุด แต่ขาดแคลนแรงงานระดับล่าง และมาเลเซีย ตั้งเป้าหมายว่าจะยกระดับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2563
-กัมพูชา มีค่าแรงขั้นต่ำต่ำที่สุดในอาเซียนและขาดแคลนแรงงานมีทักษะ
-ฟิลิปปินส์แรงงานส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
-ไทย มีแรงงานเป็นจำนวนมาก แต่แรงงานส่วนใหญ่ขาดทักษะwww.aseanthai.net

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์